Mihailović Miroslav – Bata

Tel. 069/375-9-200

  • Nameštanje kičme
  • Oslobađanje uklještenog nerva i zglobova
  • Nameštanje želuca