Svrha video materijala na ovoj stranici je da se ljudi informiraju o tome kako da sačuvaju svoje zdravlje te kako da na prirodan način rješavaju zdravstvene probleme i međuljudske odnose. Ovaj pristup se ukratko naziva Stvaranje dobrih ljudi.

PREDAVANJE DENISA BAŠNECA O FUNKCIONALNOM ZDRAVOM NAČINU ŽIVOTA


PREDAVANJA DR PETRA BOROVIĆA O PREVENTIVI


PREDAVANJA DR MIROLJUBA PETROVIĆA O ZDRAVLJU I PRIRODNOM LIJEČENJU


PREDAVANJA DAMIRA GALA U UZROCIMA ZLA I PROBLEMU SMRTI


DR MIROLJUB PETROVIĆ O NAJVAŽNIJIM ŽIVOTNIM PITANJIMA


DOKUMENTARNI, IGRANI I CRTANI FILMOVI SA MORALNOM TEMATIKOM

http://biblijskifilmovi.com/dokumentarni-filmovi/razni-dokumentarci/


PREDAVANJA DR NIKOLE MARKOVIĆA O PRIRODNOM LIJEČENJU


AUTIZAM SE MOŽE SPRIJEČITI I IZLIJEČITI


PREDAVANJA DR SANG LEEA O POVEZANOSTI DUHOVNOG I FIZIČKOG ZDRAVLJA


PREPORUKE YOUTUBE STRANICA: